rozdzielcze

Encyklopedia PWN

dział współcz. astronomii poświęcony badaniu promieniowania elektromagnetycznego ciał niebieskich w zakresie fal dł. od ok. 1 µm do ok. 1000 µm (1 mm).
zwany też programem finansowym państwa, jeden z centralnych planów finansowych w krajach o gospodarce nakazowo-rozdzielczej
ekon. w gospodarce rynkowej jedno z narzędzi regulacji ekonomicznej,
chromatografia
[gr. chrṓma ‘barwa’, gráphō ‘piszę’],
metoda rozdzielania jednorodnych mieszanin na składniki, w której wykorzystuje się różnicę sił oddziaływania tych składników z fazą ruchomą i nieruchomą (stacjonarną).
umieszczana między obiektywem mikroskopu a przedmiotem przezroczysta ciecz (np. olejek cedrowy) o odpowiednio dobranym współczynniku załamania światła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia