rozdzielcze

Encyklopedia PWN

urządzenie roln. służące do czyszczenia lub sortowania nasion;
rezolwometria
[łac.-gr.],
fot. dział sensytometrii poświęcony wyznaczaniu zdolności rozdzielczej obiektywów fot. oraz materiałów światłoczułych;
element wodociągu, będący układem przewodów wodociągowych podziemnych (niekiedy prowadzonych nad powierzchnią terenu), rozprowadzających wodę na pewnym obszarze i dostarczających ją do wewn. instalacji wodociągowych.
maszyna roln. do rozdzielania płodów rolnych na frakcje różniące się właściwościami fizykochemicznymi, stanowiącymi cechy rozdzielcze.
empiryczne rozkłady 1 lub 2 i więcej zmiennych, będące zestawieniami uporządkowanych liczbowych lub znakowych informacji, przedstawianymi zazwyczaj w postaci tabelarycznej.
teleskop
[gr.],
urządzenie do odbioru promieniowania elektromagnetycznego (optycznego — teleskop optyczny, rentgenowskiego, gamma teleskopy wysokoenergetyczne, radiowego radioteleskop) ciał niebieskich, umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia