rozdzielcze

Encyklopedia PWN

m. w Rosji, w obwodzie archangielskim, nad Dwiną, przy ujściu Wyczegdy.
laminaty
[łac.],
tworzywa warstwowe,
tworzywa otrzymywane w wyniku połączenia w jedną całość kilku lub kilkudziesięciu warstw nośnika (najczęściej forniru, arkuszy papieru, tkanin: bawełnianych, azbestowej, szklanej) przesyconych lub powleczonych żywicą syntetyczną (np. fenolowo-formaldehydową, poliestrową, epoksydową, melaminową);
Magadan, Magadạn,
m. w azjat. części Rosji, nad Zat. Nagajewa (M. Ochockie); stolica obwodu magadańskiego.
mammografia
[gr.],
radiograficzna metoda obrazowa i sposób badania stosowane w diagnostyce sutka (sutki), zwłaszcza jego nowotworów.
mikroskop akustyczny, ang. Scanning Acoustic Microscope (SAM),
przyrząd do otrzymywania powiększonych obrazów struktury ośrodka sprężystego za pomocą fal ultradźwiękowych o bardzo dużych częst. (do kilku GHz);
mikroskop elektronowy skaningowy, ang. Scanning Elektron Microscope (SEM),
rodzaj mikroskopu elektronowego, w którym wiązka elektronów, skupiona na powierzchni badanej próbki w plamkę o bardzo małej średnicy (do 0,1 nm), omiata wybrany prostokątny obszar powierzchni ruchem skanującym, linia po linii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia