mammografia
 
Encyklopedia PWN
mammografia
[gr.],
radiograficzna metoda obrazowa i sposób badania stosowane w diagnostyce sutka (sutki), zwłaszcza jego nowotworów.
Podstawą badania jest analiza zdjęcia rentgenowskiego wykonanego za pomocą specjalnego aparatu rentgenowskiego — mammografu. Sutek, podobnie jak inne tkanki miękkie, jest trudnym obiektem badania radiologicznego, a dodatkowym utrudnieniem jest fakt zmiany obrazu radiologicznego sutka z wiekiem pacjentki — tkanka gruczołowa jest stopniowo zastępowana przez tkankę tłuszczową i łączną włóknistą, która tworzy liczne pasma i skupienia; to powoduje, że zarysy nowotworu zwykle są nieostre, dlatego badanie jest wykonywane przy wykorzystaniu długofalowej części widma promieniowania (miękkiego), nie stosowanego w rentgenodiagnostyce do innych celów. Mammograf w porównaniu z innymi aparatami rentgenowskimi odznacza się ok. dziesięciokrotnie większą zdolnością rozdzielczą, ok. 100 razy mniejszą dawką promieniowania otrzymywanego przez pacjentkę oraz większą kontrastowością obrazu. Wykrywalność zmian nowotworowych za pomocą m. jest bardzo wysoka (78–92%). M. jest stosowana przede wszystkim w profilaktyce nowotworowej do badań przesiewowych (ang. screening), w celu wczesnego wykrywania i dokładnego określenia cech ewentualnie wykrytych zmian.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia