rodnikowej

Encyklopedia PWN

Matyjaszewski Krzysztof, ur. 8 IV 1950, Konstantynów k. Łodzi,
chemik; specjalista w dziedzinie technologii polimerów.
polimer o budowie ;
procesy polegające na utworzeniu makrocząsteczek o przestrzennej trójwymiarowej strukturze.
polimery i kopolimery kwasów: akrylowego CH2=CH–COOH i metakrylowego CH2=C(CH3)–COOH oraz ich pochodnych (estrów, a także nitryli i amidów);
żywice poliestrowe, poliestry nienasycone,
polimery o budowie [–R–C(O)O–R′–]n, gdzie R i R′ — alkil lub aryl, zawierające ugrupowania w łańcuchu głównym;
Brown
[braun]
Herbert Charles, właśc. H.Ch. Browarnik, ur. 22 V 1912, Londyn, zm. 19 XII 2004, Lafayette,
chemik amerykański, pochodzenia ang.; syn emigrantów ukraińskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia