rodnikowej

Encyklopedia PWN

hydrochinon, 1,4-dihydroksybenzen, C6H4(OH)2,
związek organiczny, fenol dihydroksylowy;
hydronadtlenki, wodoronadtlenki,
związki organiczne o cząsteczkach zawierających grupę hydroksynadtlenkową, o wzorze ogólnym ROOH, gdzie R — alkil lub aryloalkil;
kauczuki syntetyczne będące polimerami buta-1,3-dienu;
Norrish
[nọrısz]
Ronald George Wreyford, ur. 9 XI 1897, Cambridge, zm. 7 VI 1978, tamże,
chemik angielski;
polimer o budowie [–CH2–CH2–]n, otrzymywany w wyniku polimeryzacji etylenu (etenu).
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia