kauczuki butadienowe
 
Encyklopedia PWN
kauczuki butadienowe,
kauczuki syntetyczne będące polimerami buta-1,3-dienu;
polimeryzacja w obecności katalizatorów koordynacyjno-jonowych lub litowoorg. pozwala uzyskać kauczuki o budowie stereoregularnej i dobrych właściwościach użytkowych (w zależności od rodzaju katalizatora i warunków polimeryzacji uzyskuje się kauczuki o różnej budowie chem. i różnej budowie przestrzennej makrocząsteczki); kauczuki butadienowe można też wytwarzać przez niskotemperaturową polimeryzację rodnikową w emulsji wodnej; wulkanizuje się je siarką; stosuje gł. do produkcji opon.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia