rodnikowej

Encyklopedia PWN

telomeryzacja
[gr. télos ‘koniec’, méros ‘część’],
chem. rodnikowa lub jonowa reakcja łańcuchowa monomeru z reaktywnym związkiem chem., zw. telogenem;
zmniejszanie palności org. materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych, włókien chem., powłok lakierowych, gumy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia