rodnikowej

Encyklopedia PWN

reakcja chemiczna, której substratami, półproduktami lub produktami są rodniki.
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
benzoilu nadtlenek, nadtlenek dibenzoilu, C14H10O4,
związek organiczny, kryształy;
chloranil, p-chloranil, tetrachloro-1,4-benzochinon, C6O2Cl4,
wiązek org., pochodna para-benzochinonu, w której wszystkie (4) atomy wodoru zostały zastąpione atomami chloru, substancja krystaliczna o barwie złotożółtej;
farby drukowe, farby drukarskie, farby poligraficzne, farby graficzne,
farby używane w procesie drukowania.
związek chem. zapoczątkowujący reakcję polimeryzacji, powodujący wytwarzanie ośrodków wzrostu makrocząsteczek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia