Matyjaszewski Krzysztof
 
Encyklopedia PWN
Matyjaszewski Krzysztof, ur. 8 IV 1950, Konstantynów k. Łodzi,
chemik; specjalista w dziedzinie technologii polimerów.
Od 1985 profesor Carnegie Mellon University w Pittsburghu, od 2000 — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi; od 2005 czł. PAN; redaktor nacz. „Progress in Polymer Science” i „Central European Journal of Chemistry”; oprac. metodę kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP, ang. atom transfer radical polymerization), która ma wielkie znaczenie zarówno nauk., jak i przem. (2002 rozpoczęto produkcję polimerów metodą ATRP w Japonii i USA); M. jest laureatem wielu nagród, m.in. nagród Amer. Tow. Chem. (czterokrotnie), Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Pol. w dziedzinie nauk techn. (2004), autorem lub współautorem 8 książek, m.in. Cationic Polymerizations: Mechanisms, Synthesis, and Applications 1996, Handbook of Radical Polymerization 2002.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia