reformowanego

Encyklopedia PWN

Łaski Jan, ur. 1499, Łask (Łódzkie), zm. 8 I 1560, Pińczów,
brat Hieronima, bratanek Jana prymasa, działacz reformacyjny, teolog;
Moltmann Jürgen, ur. 8 IV 1926, Hamburg,
niem. teolog i filozof, duchowny ewangelicko-reformowany;
Rekuć Jerzy, ur. ok. 1670, dobra Mordwidy k. Słucka, zm. 11 III 1721, Królewiec,
duchowny ewangelicko-reformowany;
bracia polscy, arianie,
wspólnota rel., która 1562–65 wyodrębniła się z Kościoła ewangelicko-reformowanego jako tzw. zbór mniejszy, tworząc najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce.
dysydenci
[łac. dissideo ‘być oddzielonym’, dissidens, dissidentis ‘nie zgadzający się’],
religiozn. innowiercy, różnowiercy, odstępcy od panującego Kościoła;
Kościół powołany do życia 1817 z rozkazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III jako unia dwóch gł. wyznań protest.: luterańskiego i reformowanego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia