reformowanego

Encyklopedia PWN

Bucer, Butzer, Martin, ur. 11 XI 1491, Schlettstadt (Alzacja), zm. 28 II 1551, Cambridge (Anglia),
niem. teolog ewangelicki i reformator religijny.
dwie konfesje wiary oficjalnie przyjęte przez Kościół ewangelicko-reformowany w Szwajcarii;
nazwa przyjęta dla Kościołów i wspólnot chrześcijańskich wywodzących się z reformacji XVI w.
Geiger
[gạir]
Abraham, ur. 24 V 1810, Frankfurt n. Menem, zm. 23 X 1874, Berlin,
rabin; jeden z gł. przedstawicieli judaizmu reformowanego (judaizm) w Niemczech.
oficjalna nazwa Kościoła tradycji luterańskiej w Polsce, wywodząca się od podstawowej księgi wyznaniowej — Wyznania Augsburskiego (Confessio Augustana 1530).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia