reformowanego

Encyklopedia PWN

Diehl Karol Bogumił (Gottfried), ur. 15 IV 1765, Leszno, zm. 18 IV 1831, Poznań,
superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego;
nurt ewangelicyzmu reformowanego, przyjmujący prezbiteriański ustrój Kościoła;
nazwa używana przez pol. ewangelików reformowanych na określenie lokalnej wspólnoty czy Kościoła;
judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
Zwingli
[cwı̣ŋli]
Ulrich (Huldrych) Wymowa, ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
szwajcarski reformator religijny.
Kalwin Jan, Jean Calvin, Cauvin Wymowa, ur. 10 VII 1509, Noyon (Pikardia), zm. 27 V 1564, Genewa,
francuski reformator religijny i współtwórca Kościoła ewangelicko-reformowanego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia