reformowanego

Encyklopedia PWN

Grzegorz Paweł z Brzezin, ur. ok. 1525, Brzeziny, zm. 1591, Raków,
działacz i pisarz reformacyjny; jeden z gł. twórców i propagatorów radykalnego nurtu braci polskich.
haskala
[hebr., ‘oświecenie’],
ruch oświeceniowy wśród Żydów, który zrodził się w 2. połowie XVIII w. i trwał do lat 80. XIX w.;
Hromádka Josef Lukl, ur. 8 VI 1889, Hodslavice (Morawy), zm. 26 XII 1969, Praga,
czeski teolog ewangelicki, działacz ekumeniczny;
ogólna nazwa określająca żydowskich tradycjonalistów, którzy odrzucili XVIII-wieczne reformy rel. i nie podzielają poglądów oraz praktyk judaizmu konserwatywnego i reformowanego;
doktryna religijna stworzona przez J. Kalwina, wyłożona najpełniej w ostatecznej redakcji Institutio Christianae religionis [‘nauka religii chrześcijańskiej’] z 1559.
Loewe Adolf Adam, ur. 9 VIII 1811, Kalisz, zm. 21 XI 1885, Warszawa,
ojciec Kazimierza, architekt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia