reformowanego

Encyklopedia PWN

Sudrowski Stanisław, ur. ok. 1550, Ostrołęka, zm. 1600, Wilno,
teolog ewangelicko-reformowany, kaznodzieja;
Tranda Zdzisław, ur. 18 XII 1925, Poznań,
teolog ewangelicki, działacz ruchu ekumenicznego;
Barmeńska deklaracja teologiczna, niem. Barmer Theologische Erklärung,
tezy teologiczne przyjęte przez opozycyjny niem. Kościół Wyznający na synodzie w Wuppertal-Barmen (31 III 1934).
Jastrzębski Michał Józef, ur. 29 IX 1859, Izabelin k. Wołkowyska, zm. 16 VI 1938, Wilno,
duchowny i działacz ewangelicko-reformowany;
Kościół krajowy, niem. Landeskirche,
nazwa rodzajowa każdego z 24 regionalnych ewangelickich Kościołów luterańskich, reformowanych lub unijnych, działających na określonym historycznie terenie i mających własną strukturę organizacyjną, aczkolwiek należących do jednego Kościoła ewangelickiego w Niemczech.
Ludwik, hrabia Nassau, ur. 10 I 1538, Dillenburg, zm. 14 IV 1574, Mook,
młodszy brat Wilhelma I Orańskiego; jeden z ważniejszych dowódców w wojnie o niepodległość Niderlandów 1568–1648 i organizatorów opozycji antyhiszpańskiej
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia