Grzegorz Paweł z Brzezin
 
Encyklopedia PWN
Grzegorz Paweł z Brzezin, ur. ok. 1525, Brzeziny, zm. 1591, Raków,
działacz i pisarz reformacyjny; jeden z gł. twórców i propagatorów radykalnego nurtu braci polskich.
Jeden z gł. twórców i propagatorów radykalnego nurtu braci polskich; tworzył podstawy doktrynalne małopol. Kościoła reformowanego, którego seniorem był od 1556; od 1557 przebywał w Krakowie, gdzie uległ wpływom G. Biandraty, od tego czasu jego poglądy ewoluowały w kierunku przedsocyniańskiego unitaryzmu; od 1562 głosił antytrynitaryzm, od 1569 w Rakowie, gł. ośr. braci pol.; głosił nieortodoksyjne poglądy na temat duszy, nie uznawał m.in. jej odmienności od ciała, nieśmiertelności; propagował wspólnotę dóbr i obowiązek utrzymywania się z pracy osobiście wykonywanej; był zdecydowanym przeciwnikiem wojny; autor pierwszych rozpraw teol. w języku pol.; O różnicach teraźniejszych (1564), Rozdział Starego Testamentu od Nowego (ok. 1568), O prawdziwej śmierci... (ok. 1568).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia