pozytywna

Encyklopedia PWN

Ferri Enrico, ur. 25 II 1856, San Benedetto Po, zm. 12 IV 1929, Rzym,
wł. prawnik i polityk;
Grote
[grəut]
George, ur. 17 XI 1794, Clay Hill, zm. 18 VI 1871, Londyn,
bryt. historyk starożytności;
grupa, która służy jednostce jako standard porównań, ocen samego siebie, a także jako źródło przyjmowanych przez nią norm, wartości i zachowań.
ekon. międzynarodowe, ponadnarodowe przedsiębiorstwa, firmy, spółki kapitałowe, prowadzące działalność gospodarczą w co najmniej 2 krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych, podporządkowany wspólnej strategii.
Krupiński Franciszek Salezy, ur. 22 I 1836, Łuków k. Siedlec, zm. 16 VIII 1898, Warszawa,
filozof, ksiądz, pijar (od 1852);
liberalizm socjalny, liberalizm społeczny,
ukształtowany w 2. połowie XIX w. nurt liberalizmu, nieuznający zasady laissez-faire (leseferyzm) w sposób bezwzględny, a tym samym akceptujący rolę społeczeństwa i państwa w życiu jednostki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia