grupa odniesienia
 
Encyklopedia PWN
grupa odniesienia,
grupa, która służy jednostce jako standard porównań, ocen samego siebie, a także jako źródło przyjmowanych przez nią norm, wartości i zachowań.
Współcześnie termin grupa odniesienia jest używany częściej na oznaczenie grupy, w której wartości jednostka jest zaangażowana emocjonalnie pozytywnie (pozytywna grupa odniesienia) lub negatywnie (negatywna grupa odniesienia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia