pozytywna

Encyklopedia PWN

efekt aureoli, efekt halo,
psychol. tendencja występująca w procesie spostrzegania (oceniania) ludzi;
nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji prawa, ponieważ zgoda na znaczenie tego terminu jest uzależniona od akceptowanego stanowiska filozoficznego.
asceza
[gr. áskēsis ‘ćwiczenie’, ‘wprawianie się’],
zespół różnorodnych praktyk rel. (fiz. i duchowych), stanowiących jedną z najbardziej znanych metod doskonalenia życia rel. człowieka.
procesy psychiczne zachodzące w trakcie dokonywania wyboru.
operon
[łac.],
genet. specyficzna i powszechna u bakterii strukturalna i funkcjonalna jednostka genomu bakteryjnego, zawierająca od 2 do kilku kolejno ułożonych genów strukturalnych kodujących enzymy jednego szlaku metabolicznego oraz, położone bezpośrednio przed genami, sekwencje operatora i promotora kontrolujące ich aktywność transkrypcyjną;
psychologiczne poczucie wpływu na bieg wydarzeń;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia