pozytywna

Encyklopedia PWN

proces rozpadu aktualnych struktur psychicznych jednostki, warunkujący i umożliwiający przejście z niższego (integracja pierwotna) na wyższy poziom (integracja wtórna) funkcjonowania psychicznego;
„wolność do”, sytuacja, w której możliwościom zewnętrznym odpowiada wewnętrzna zdolność jednostki do realizacji własnego ja i związanych z tym celów; pozytywne ujęcie wolności wyraża myśl, że człowiek nie może być wolny, jeżeli nie będzie dysponował odpowiednimi środkami do samorealizacji.
termin używany na określenie prawa aktualnie obowiązującego.
Comte
[ką:t]
Auguste Wymowa, ur. 19 I 1798, Montpellier, zm. 5 IX 1857, Paryż,
francuski filozof, socjolog i pisarz polityczny, główny przedstawiciel pozytywizmu francuskiego.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Dąbrowski Kazimierz, ur. 1 IX 1902, Klarów, zm. 26 XI 1980, Warszawa,
psychiatra i psycholog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia