pozytywna

Encyklopedia PWN

zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
jedno z ważnych pojęć z zakresu praktycznych dziedzin wiedzy zajmujących się pomaganiem ludziom przeżywającym różnego rodzaju trudności psychiczne (m.in. psychiatrii, psychologii klinicznej, psychoterapii);
ogólnie — zadanie lub wysiłek podejmowany przez społeczeństwo w celu ochrony, promocji i odzyskania zdrowia ludności;
ogólny stan zdrowia określonej populacji, np.: ludności państwa, grupy wiekowej lub zawodowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia