leseferyzm
 
Encyklopedia PWN
leseferyzm,
ekon. doktryna określająca zasady makroekonomicznej polityki gospodarczej, będąca przeciwieństwem merkantylizmu;
sformułowana w XVIII w. we Francji przez fizjokratów. Za twórcę tego określenia uznaje się V. Gournaya, nauczyciela ekonomii J. Turgota. Leseferyzm wyraża dążenie do wolności gospodarowania oraz wyzwolenie z wszelkich zależności feudalne i oznacza działanie w warunkach wolności osobistej, równości wobec prawa, poszanowania własności prywatnej; rolę państwa sprowadza wyłącznie do pozycji gwaranta podstawowych swobód obywatelskich i dlatego, z założenia, państwo nie może ingerować w sferę ekonomiczną; został urzeczywistniony w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii; polityka leseferyzmu jest utożsamiana z zasadami liberalizmu gospodarczego, któremu dała początek. Idee leseferyzmu głosili twórcy ekonomii klasycznej — A. Smith i D. Ricardo; nazwa leseferyzm jest kojarzona z funkcjonowaniem gospodarki wolnokonkurencyjnej i warunkami swobodnego działania praw ekonomicznych; leseferyści uważają, że realizacja własnych celów jednostek umożliwia wzrost gospodarczy społeczeństwa jako całości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia