pozycyjnych

Encyklopedia PWN

dwójkowy system liczbowy, binarny system liczbowy,
mat. pozycyjny system liczbowy, którego podstawą jest liczba 2 i w którym każdą liczbę można zapisać za pomocą dwóch cyfr: 0 i 1;
dziesiętny system liczbowy, dziesiątkowy system liczbowy,
mat. powszechnie używany pozycyjny system liczbowy, którego podstawą jest liczba 10 i w którym każdą liczbę można zapisać za pomocą dziesięciu cyfr (arabskich): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
fortyfikacja
[łac. fortificatio ‘umocnienie’],
w znaczeniu ogólnym zespół obiektów fortyfikacyjnych; także dziedzina inżynierii wojsk. zajmująca się opracowywaniem konstrukcji obiektów fortyfikacyjnych oraz koncepcją użycia ich do działań bojowych.
geotaksja
[gr. gḗ ‘ziemia’, táxis ‘układ’, ‘porządek’],
biol. rodzaj taksji, kierunkowa reakcja pozycyjna na siłę grawitacji swobodnie poruszających się organizmów;
izolujące języki, pozycyjne języki,
morfologiczny typ języków, w których stosunki gramatyczne są oznaczone nie przez formy samych wyrazów, lecz za pomocą wyrazów pomocniczych, szyku lub intonacji.
szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia