pozycyjnych

Encyklopedia PWN

mat.:
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
astrometria
[gr. ástron ‘gwiazda’, metréō ‘mierzę’],
astronomia pozycyjna,
najstarszy dział astronomii, obejmujący metody określania położeń i ruchów ciał niebieskich, wyznaczania współrzędnych geograficznych i kierunków na Ziemi oraz metody wyznaczania i rachuby czasu.
instytut nauk. PAN w Warszawie (posiada także jednostki organizacyjne we Wrocławiu i Borowcu k. Poznania);
ctplate
[sı̣tipleıt],
ang. computer to plate, od komputera do formy drukowej,
poligr. metoda wykonywania form drukowych przy użyciu komputera;
drżenie, tremor,
med. mniej lub bardziej rytmiczne ruchy mimowolne głowy i/lub kończyn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia