Centrum Badań Kosmicznych
 
Encyklopedia PWN
Centrum Badań Kosmicznych (CBK),
instytut nauk. PAN w Warszawie (posiada także jednostki organizacyjne we Wrocławiu i Borowcu k. Poznania);
utworzony 1977 w celu realizacji oraz koordynacji interdyscyplinarnej działalności nauk. w dziedzinie badań kosm. prowadzonej we współpracy krajowej i międzynarodowej; zajmuje się gł. badaniami z zakresu fizyki kosm. (z uwzględnieniem fizyki górnych warstw atmosfery Ziemi), heliofizyki, geodezji i geodynamiki, mechaniki nieba, teledetekcji, jak również opracowywaniem i konstrukcją przyrządów eksperymentalnych; zajmuje się przygotowywaniem i realizacją eksperymentów kosm., w tym budową aparatury pomiarowej, przetwarzaniem i opracowywaniem uzyskiwanych danych oraz prowadzeniem badań z zakresu: fizyki Słońca i ciał Układu Słonecznego, fizyki górnych warstw atmosfery Ziemi i jej magnetosfery, zjawisk fiz. zachodzących w przestrzeni międzyplanetarnej, geodezji planetarnej, globalnych zjawisk geodynamicznych oraz teledetekcji. Prowadzi także serwis prognoz heliogeofiz., służbę czasu oraz działania nauk. związane ze współuczestnictwem w świat. sieci globalnego (satelitarnego) systemu pozycyjnego (GPS). Efektem działalności eksperymentalnej CBK była konstrukcja przyrządów badawczych i ich zastosowanie w eksperymentach kosm., przeprowadzonych m.in. na satelitach serii Interkosmos, Kosmos, próbnikach Wega, stacji kosm. Mir, uczestnictwo w misji kosm. Cassini, a także budowa aparatury nauk. na potrzeby nowych przedsięwzięć kosm. ESA — misji Integral (2002), Rosetta (2004), Mars Express (2003), Venus Express (2006), Herschel (2010).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia