pozycyjnych

Encyklopedia PWN

spis gwiazd znajdujących się w danym obszarze nieba, jaśniejszych od pewnej wielkości gwiazdowej i uszeregowanych według położenia na niebie lub według klasyfikacji widmowej;
koder
[ang.],
enkoder,
urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces kodowania;
budowla na brzegu, wyspie lub dnie morza;
Loran, ang. Long Range Navigation,
hiperboliczny system radionawigacji;
system językowy, za pomocą którego porozumiewają się gł. ludzie niesłyszący;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia