astrometria
 
Encyklopedia PWN
astrometria
[gr. ástron ‘gwiazda’, metréō ‘mierzę’],
astronomia pozycyjna,
najstarszy dział astronomii, obejmujący metody określania położeń i ruchów ciał niebieskich, wyznaczania współrzędnych geograficznych i kierunków na Ziemi oraz metody wyznaczania i rachuby czasu.
Astrometrię dzieli się na: 1) astronomię sferyczną, która obejmuje teorię układów współrzędnych astronomicznych oraz badania położeń ciał niebieskich na sferze niebieskiej; 2) astronomię praktyczną, obejmującą teorię instrumentów astrometrycznych oraz metody pomiarów położeń ciał niebieskich; astronomia praktyczna ma zastosowanie w geodezji — do wyznaczania współrzędnych geograficznych miejsca obserwacji, oraz w nawigacji — do ustalania położenia, a także kursu statków.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia