pozycyjnych

Encyklopedia PWN

Steinitz
[stạınıc]
Wilhelm, ur. 14 V 1836, Praga, zm. 12 VIII 1900, Nowy Jork,
szachista amerykański, pochodzenia niemieckiego;
mat. pozycyjny system liczbowy, którego podstawą jest liczba 16 — liczby zapisuje się, używając cyfr arabskich oraz 6 znaków literowych A–F;
światła reflektorów do oświetlania drogi przez samochód;
system wyznaczania pozycji obiektów na powierzchni Ziemi, wykorzystujący 4–7 sztucznych satelitów (o tej samej nazwie) krążących po kołowych orbitach biegunowych (południkowych) na wys. ok. 1100 km;
typologia języków, klasyfikacja typologiczna języków,
ustalanie zasad klasyfikacji systemów językowych ze względu na ich strukturę (fonologiczną, morfologiczną, składniową);
konflikt zbrojny pomiędzy Irakiem a Iranem IX 1980–VIII 1988.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia