pozycyjnych

Encyklopedia PWN

namiar, peleng,
kąt zawarty między kierunkiem ku biegunowi a linią łączącą obserwatora z obiektem namierzanym (linią n.);
wyraźne, łatwe do rozpoznania obiekty wykonane przez człowieka w celu ułatwienia bezpiecznej nawigacji;
Niewęgłowski Henryk Grach, ur. 18 I 1807, Międzyrzec Podlaski, zm. 20 III 1881, Paryż,
powstaniec 1831, działacz emigracyjny, matematyk;
hiperboliczny system radionawigacji;
radiostacja nadawcza naziemna (nadajnik radiowy) o znanej pozycji nadająca sygnały wykorzystywane w radionawigacji, w tym sygnał identyfikacyjny;
lotn. element organizmu biol. lub konstrukcji techn. ukształtowany tak, aby w wyniku ruchu w powietrzu z odpowiednią prędkością powstawała siła aerodynamiczna umożliwiająca lot. S. występują u większości owadów, u ptaków i nietoperzy (skrzydła; ).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia