ctplate
 
Encyklopedia PWN
ctplate
[sı̣tipleıt],
ang. computer to plate, od komputera do formy drukowej,
poligr. metoda wykonywania form drukowych przy użyciu komputera;
obejmuje: przetworzenie materiału przeznaczonego do reprodukcji (tekst, ilustracja kreskowa lub wielotonalna) na postać cyfrową (dane) za pomocą specjalnych programów komputerowych, elektroniczny montaż elementów reprodukowanego obrazu (tj. ich rozmieszczenie na powierzchni oglądanej na ekranie monitora i ustalenie kolejności stron publikacji), wykonanie próbnej odbitki wielobarwnej — w celu sprawdzenia jakości odtworzonych barw, oraz odbitki pozycyjnej — w celu sprawdzenia prawidłowości rozmieszczenia elementów obrazu, przeniesienie obrazu na formę drukową. Do otrzymywania form drukowych wykorzystuje się gł. płyty aluminiowe, folie poliestrowe i papierowe (zwykle laminowane folią aluminiową lub z tworzyw sztucznych). Do wytwarzania obrazu na płycie (folii) najczęściej stosuje się metodę natryskiwania powierzchni strumieniem farby (metoda ink-jet) i zapisywanie obrazu za pomocą wiązki promieniowania lasera na płytach pokrytych warstwami fotoczułymi (promieniowanie z zakresu widzialnego i nadfioletu) lub termoczułymi (promieniowanie z zakresu podczerwieni). Zarówno strumień farby, jak i wiązka promieniowania lasera są sterowane komputerem. Wśród warstw fotoczułych i termoczułych rozróżnia się: warstwy, które pod wpływem promieniowania ulegają utwardzeniu i tracą swoją rozpuszczalność w określonych roztworach (warstwy fotoutwardzalne i termoutwardzalne), oraz warstwy, które pod wpływem promieniowania ulegają rozkładowi (fotorozkładalne i termorozkładalne) lub stają się rozpuszczalne w określonych roztworach (fotorozpuszczalne i termorozpuszczalne). Do warstw termoczułych należą też warstwy konwersyjne, które pod wpływem promieniowania podczerwonego zmieniają właściwości z oleofilowych na hydrofilowe i odwrotnie. Podczas wywoływania z płyty (folii) zostają usunięte elementy nie napromieniowane w przypadku warstw fotoutwardzalnych i termoutwardzalnych lub elementy napromieniowane w przypadku warstw fotorozpuszczalnych (lub fotorozkładalnych) i termorozpuszczalnych (lub termorozkładalnych). Wykonaną formę umieszcza się w maszynie drukującej i drukuje z niej wymagany nakład. Pierwsze urządzenia ctplate (do naświetlania płyt offsetowych o małych formatach) powstały 1990, były jednak bardzo drogie i mało wydajne; 1995 oprac. urządzenia o większej wydajności i niższej cenie, co spowodowało szersze stosowanie metody ctplate.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia