pionowe

Encyklopedia PWN

anat. otwór w tęczówce oka kręgowców, który dozuje dostęp światła do wnętrza gałki ocznej;
żłobkowanie, kanelowanie,
arch. w klasycznych porządkach architektonicznych dekoracja trzonów kolumn lub pilastrów za pomocą pionowych rowków zwanych kanelurami;
jedna z 3 wyróżnionych przez G. Cuviera odmian człowieka; podstawą jej wyróżnienia jest „żółty”, a właściwie płowy odcień skóry.
żółwie, Testudines (Chelonia),
rząd gadów, który przetrwał od triasu w prawie nie zmienionej postaci;
techn. rodzaj dźwignicy składającej się z obrotowego ustroju nośnego (tzw. ostojnicy: słupa lub platformy) i wspornika połączonego z ustrojem nośnym na stałe (wysięgnica) albo nastawnego lub wychylnego w płaszczyźnie pionowej (wysięgnik).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia