pionowe

Encyklopedia PWN

lotn. pionowa odległość statku powietrznego od określonego poziomu odniesienia;
techn. ukośny element konstrukcji, który przenosi tylko siły ściskające;
geogr. część większego basenu wodnego (morza, oceanu) lub jeziora, głęboko wcinająca się w ląd, ograniczona półwyspami lub głęboko wkraczającymi w morze (jezioro) przylądkami;
zenit
[arab.],
astr. punkt przebicia sfery niebieskiej przez półprostą pionową o początku w środku sfery (czyli miejscu, w którym znajduje się obserwator);
archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
świecenie atmosfery ziemskiej wywołane bombardowaniem atmosfery przez cząstki wiatru słonecznego (głównie elektrony, protony, cząstki α) i jony pochodzące z jonosfery, pochwycone na krótko przez ziemskie pole magnetyczne w magnetosferze, gdzie ich energia ulega zwiększeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia