pionowe

Encyklopedia PWN

całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
żegl. pionowa odległość, mierzona pośrodku burty statku wodnego, od konstrukcyjnej linii wodnej do najwyżej położonego wodoszczelnego pokładu.
archeol. kultura neolityczna występująca na obszarze środkowego Powołża;
wózek, wózek jezdniowy,
środek transportu bliskiego do przewożenia ładunków po drogach na terenie zakładów przem.;
wózek jezdniowy o pionowych prowadnicach, wzdłuż których może poruszać się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkiem.
techn. element dźwignicy w postaci ruchomego ramienia (w przeciwieństwie do nieruchomego — wysięgnicy), mogącego się poruszać obrotowo w płaszczyźnie pionowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia