pionowe

Encyklopedia PWN

geol. rozmieszczenie ziarn osadu różnej wielkości w obrębie warstwy skalnej, rozpatrywane w jej profilu pionowym
Vaucluse, Fontaine de
[fątẹn dö woklụ̈z],
wywierzysko w południowo-wschodniej Francji, u podnóża płaskowyżu Vaucluse, 28 km na wschód od Awinionu;
ciało wykonujące drgania wokół nieruchomego punktu lub osi pod wpływem przyłożonych sił (zwykle składowej siły ciężkości);
układ mech. w postaci punktu materialnego zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony;
wahana
[sanskr. vahana ‘wóz’, ‘wehikuł’],
w mitologii i ikonografii hinduizmu istota służąca bóstwu jako wierzchowiec;
maszyna do walcowania kształtowników, blach, rur itp.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia