peryglacjalna

Encyklopedia PWN

strefa zimnego klimatu kontynentalnego na obszarach występowania zmarzliny wieloletniej;
ukształtowanie powierzchni terenu powstające w strefie zimnego, kontynent. klimatu, na obszarach występowania zmarzliny wieloletniej, gł. pod wpływem procesów wywołanych sezonowym zamarzaniem i odmarzaniem gruntu nasyconego wodą w czynnej strefie zmarzliny
Dylik Jan, ur. 19 VI 1905, Łódź, zm. 6 VI 1973, tamże,
mąż Anny Dylikowej, geograf geomorfolog;
procesy geol. zachodzące pod wpływem wiatru;
geomorfologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, morphḗ ‘kształt’, lógos ‘nauka’],
nauka o rzeźbie powierzchni Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia