peryglacjalna

Encyklopedia PWN

część Niżu Środkowoeuropejskiego, między granicą zasięgu ostatniego zlodowacenia na północy a Sudetami i Wyż. Małopolską na południu;
środkowa część Wyżyny Kieleckiej, między Wzgórzami Łopuszańskimi na zachodzie a Wyżyną Sandomierską na wschodzie;
Walczak Wojciech, ur. 6 IV 1916, Kowalowy k. Jasła, zm. 31 I 1984, Wrocław,
geograf geomorfolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia