peryglacjalna

Encyklopedia PWN

denudacja
[łac. denudatio ‘obnażanie’],
współdziałanie procesów egzogenicznych: wietrzenia, ruchów masowych i erozji prowadzące do obnażania podłoża skalnego, zrównywania wyniosłości na powierzchni Ziemi i — ogólnie — do obniżania kontynentów.
północno-zachodnia część Niz. Północnopodlaskiej, miedzy Równiną Kurpiowską na zachodzie i Kotliną Biebrzańską na wschodzie;
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
Południowowielkopolska, Nizina, Nizina Środkowowarciańska,
zachodnia część Niz. Środkowopolskich, między Pojezierzem Leszczyńskim i Pojezierzem Wielkopolskim na północy a Obniżeniem Milicko-Głogowskim na południowym zachodzie i Wyż. Śląsko-Krakowską na południowym wschodzie, w granicach zasięgu lodowca zlodowacenia Warty;
Szczepankiewicz Stanisław, ur. 28 III 1914, Borynia (woj. stanisławowskie), zm. 3 III 1999, Wrocław,
geograf geomorfolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia