Południowowielkopolska, Nizina
 
Encyklopedia PWN
Południowowielkopolska, Nizina, Nizina Środkowowarciańska,
zachodnia część Niz. Środkowopolskich, między Pojezierzem Leszczyńskim i Pojezierzem Wielkopolskim na północy a Obniżeniem Milicko-Głogowskim na południowym zachodzie i Wyż. Śląsko-Krakowską na południowym wschodzie, w granicach zasięgu lodowca zlodowacenia Warty;
pow. ok. 17 tys. km2; rzeźba peryglacjalna (równiny denudacyjne, kotliny będące zagłębieniami końcowymi mis lodowcowych, szerokie doliny rzeczne, częściowo o charakterze pradolin); gł. rz. — Warta z Prosną, mają przebieg południkowy; w obrębie N.P. wyróżnia się 13 mniejszych regionów fizycznogeogr.; gł. m.: Łódź i Pabianice (na wschodnim krańcu), Kalisz, Sieradz, Leszno (na zachodnim krańcu).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia