Kolneńska, Wysoczyzna
 
Encyklopedia PWN
Kolneńska, Wysoczyzna,
północno-zachodnia część Niz. Północnopodlaskiej, miedzy Równiną Kurpiowską na zachodzie i Kotliną Biebrzańską na wschodzie;
równina peryglacjalna wznosząca się wyraźnie nad otaczające tereny (wys. 120–213 m); ostańce moren i kemów; szerokie, o łagodnych zboczach, doliny rzeczne; obszar źródłowy dopływów Pisy (Skroda, Wincenta) oraz Biebrzy (Wisła); mało lasów; region roln.; gł. m. — Grajewo (na północno-wschodnim skraju W.K.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia