Dylik Jan
 
Encyklopedia PWN
Dylik Jan, ur. 19 VI 1905, Łódź, zm. 6 VI 1973, tamże,
mąż Anny Dylikowej, geograf geomorfolog;
od 1947 profesor Uniw. Łódz.; od 1967 członek PAN; czł. honorowy towarzystw nauk. w kraju i za granicą; 1945–65 sekr. generalny, a od 1965 prezes Łódz. Tow. Nauk.; wybitny znawca geomorfologii peryglacjalnej; 1956–72 przewodniczący Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej Międzynar. Unii Geogr.; założyciel i redaktor „Biuletynu Peryglacjalnego”; uczestnik pol. wyprawy na Spitsbergen (1957); prace z geografii prahist. i hist., geografii osadnictwa, geomorfologii ogólnej i dynamicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia