orbitalny

Encyklopedia PWN

Merkury, symbol ,
astr. najbliższa Słońca i najszybciej poruszająca się po niebie planeta Układu Słonecznego.
rosyjska stacja kosmiczna przeznaczona do prowadzenia badań naukowych i eksperymentów technicznych; na orbitę okołoziemską został wprowadzony 20 II 1986 za pomocą rakiety Proton;
wypadkowy moment magnet. związany z ruchem orbitalnym elektronów w atomach tworzących cząsteczki, ich spinami, spinami jąder oraz obrotem cząsteczek jako całości.
wielkość charakteryzująca ruch ciała (np. punktu materialnego, bryły sztywnej); odgrywa dużą rolę przede wszystkim w dynamice ruchu obrotowego.
grupy linii widmowych (niekiedy położonych bardzo blisko siebie), których powstanie jest skutkiem rozszczepienia poziomu energ., następującego w wyniku oddziaływania pola magnet. ze spinem elektronów (oddziaływanie spin–orbita);
NASA Wymowa, ang. National Aeronautics and Space Administration Wymowa,
organ rządowy USA odpowiedzialny za planowanie, koordynację, realizację i finansowanie programu badań kosmicznych oraz rozwoju astronautyki i lotnictwa cywilnego. Utworzony 1958 decyzją Kongresu USA, kontynuuje działalność Państwowego Komitetu Doradczego ds. Astronautyki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia