linia widmowa
 
Encyklopedia PWN
linia widmowa,
w klas. spektroskopii (w której używa się spektroskopów o niewielkiej rozdzielczości) jasny (lub ciemny) prążek w widmie liniowym emisyjnym (lub absorpcyjnym) promieniowania opt. lub rentgenowskiego;
każdej linii widmowej odpowiada określona (średnia) długość fali promieniowania; występowanie linii widmowych jest związane z przeskokiem elektronu w atomie (cząsteczce) między określonymi poziomami energ.; rozróżnia się linie widmowe emisyjne i absorpcyjne; linie widmowe mają określoną szerokość, spowodowaną skończonym czasem życia atomu w stanie wzbudzonym (ok. 10–8 s), zjawiskiem Dopplera, oddziaływaniami międzyatomowymi oraz właściwościami przyrządu rozszczepiającego; natężenie linii widmowej zależy od ilości pierwiastka (emitującego promieniowanie) w substancji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia