linia absorpcyjna
 
Encyklopedia PWN
linia absorpcyjna,
zależność współczynnika absorpcji promieniowania, charakterystycznego dla danego ośrodka, od długości fali promieniowania elektromagnetycznego przechodzącego przez ośrodek α(λ);
kształt linii (zwykle opisywany przez funkcje o niewielkiej szerokości i o pojedynczym maksimum) jest określony przez: szerokość i strukturę poziomów energ. (poziom energetyczny), między którymi następuje przejście absorpcyjne, ruch cząstek absorbujących (Dopplera zjawisko), ich zderzenia z innymi cząstkami itp. W przybliżeniu liniowym współczynnik absorpcji jest proporcjonalny do koncentracji cząstek absorbujących i prawdopodobieństwa przejścia kwantowego odpowiadającego za absorpcję promieniowania. Tradycyjnie pojęciem „linia absorpcyjna” określa się ciemny prążek w widmie absorpcyjnym rejestrowany za pomocą spektroskopu; współcześnie również zależność natężenia promieniowania I(λ) transmitowanego przez absorber (np. gaz atomowy) od długości fali. Zgodnie z prawem Bouguera–Lamberta–Beera tak rozumiany kształt l.a. opisuje wzór: I(λ) = I0(λ)exp[−α(λ)z], gdzie z oznacza grubość absorbera, a I0(λ) — natężenie promieniowania padającego na absorber.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia