poziom energetyczny
 
Encyklopedia PWN
poziom energetyczny,
fiz. wartość energii całkowitej, jaką może przyjmować dany układ kwantowy (np. atom, cząsteczka) lub układ klasyczny;
najmniejsza dopuszczalna wartość energii całkowitej układu nazywa się jego poziomem podstawowym (a odpowiadający mu stan — stanem podstawowym), wyższe zaś — poziomami wzbudzonymi (odpowiadają im stany wzbudzone układu); jeżeli dwa lub więcej stanów układu mają taką samą energię całkowitą, to odpowiadający im poziom energetyczny jest zdegenerowany (zwyrodniały); poziom energetyczny oddalony od wszystkich innych poziomów energetycznych układu o skończoną wartość nazywa się poziomem dyskretnym; poziomy wypełniające pewien przedział tworzą pasmo energetyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia