inwersja obsadzeń
 
Encyklopedia PWN
inwersja obsadzeń,
fiz. stan obiektów kwantowych, np. atomów, cząsteczek, charakteryzujący się tym, że obsadzenie wyższego poziomu energ. jest większe niż poziomu o mniejszej energii (poziom energetyczny);
N2/g2 > N1/g1, gdzie N2 i N1 oznaczają liczby obiektów kwantowych znajdujących się odpowiednio w stanie o większej i mniejszej energii, a g2 i g1 — wagi statyst. tych poziomów. W warunkach równowagi termodynamicznej obsadzenie poziomów energ. jest opisywane przez prawo Boltzmanna: Ni/gi ˜ exp(−Ei/kBT) (Ei — energia i-tego poziomu, kB — stała Boltzmanna, T — temperatura), z którego wynika, że poziomy o większej energii są mniej obsadzone — i.o. nie występuje; i.o. jest więc możliwa przez wzbudzanie ośrodków w specyficzny sposób (pompowanie), zaburzające równowagę termodynamiczną. Wytworzenie i.o. jest podstawowym warunkiem, by mogła zajść wymuszona emisja promieniowania, na której jest oparte działanie laserów i maserów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia