orbitalny

Encyklopedia PWN

hydrol. obszar wodny (akwen), na którym występują fale wewn. hamujące ruch obiektów pływających, np. statków, żaglowców.
Woodward
[uụduərd]
Robert Burns, ur. 10 IV 1917, Boston, zm. 8 VII 1979, Cambridge (stan Massachusetts),
chemik amerykański;
Young
[jaŋ]
John, ur. 24 IX 1930, San Francisco, zm. 5 I 2018, Seabrook (stan Teksas),
amer. astronauta, komandor lotnictwa morskiego;
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia