woda martwa
 
Encyklopedia PWN
woda martwa,
hydrol. obszar wodny (akwen), na którym występują fale wewn. hamujące ruch obiektów pływających, np. statków, żaglowców.
zjawisko powstawania fal wewn. występuje wówczas, gdy cienka, powierzchniowa warstwa wody zalega nad warstwą o większej gęstości; w tych warunkach energia poruszającego się obiektu wprawia w ruch falowy wodę znajdującą się na granicy warstw, powodując ruch orbitalny cząstek wody w obydwu warstwach, o kierunku przeciwnym do poruszającego się obiektu pływającego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia