orbitalny

Encyklopedia PWN

Neptun, symbol ,
astr. ósma, według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego;
zespół przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych zarówno z powierzchni Ziemi, jak i Kosmosu.
OGO, ang. Orbiting Geophysical Observatory, Orbitalne Obserwatorium Geofizyczne,
seria 6 amer. obserwatoriów satelitarnych, wyniesionych na orbitę okołoziemską 1964–69 (1. start — 4 IX 1964);
OSO, ang. Orbiting Solar Observatory, Orbitalne Obserwatorium Słoneczne,
seria 8 amer. obserwatoriów satelitarnych umieszczonych na orbicie okołoziemskiej 1962–75, przeznaczonych do prowadzenia szczegółowych badań Słońca oraz obserwacji astrofizycznych;
zespół norm prawnych regulujących działalność gosp. i niekomercyjną w dziedzinie telekomunikacji.
seria sowieckich bezzałogowych statków kosmicznych jednorazowego użytku, wynoszonych rakietą Sojuz i przeznaczonych do dostarczania na stacje orbitalne paliwa, wody, tlenu, aparatury oraz wszelkich innych potrzebnych materiałów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia