orbitalny

Encyklopedia PWN

seria sowieckich rakiet nośnych 2-, 3- i 4-stopniowych (pierwszy start VII 1965);
Ride
[raıd]
Sally, ur. 26 V 1951, Encino (stan Kalifornia), zm. 23 VII 2012, San Diego,
astronautka amerykańska;
Rigil Centaurus
[arab.-łac.],
Toliman, α′ Centauri,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura;
Saturn, symbol ,
astr. szósta według oddalenia od Słońca i druga pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego.
fiz. siły, które działają między nukleonami — protonami (p) i neutronami (n), powodując wiązanie ich w jądra atomowe.
seria produkowanych w ZSRR, a następnie w Rosji, załogowych statków kosmicznych, wprowadzanych na orbity okołoziemskie i przeznaczonych do prowadzenia badań naukowych z zakresu astronomii, geofizyki, meteorologii, realizacji eksperymentów technologicznych, testowania  systemów łączenia statków kosmicznych na orbicie i łączności między nimi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia