ochronny

Encyklopedia PWN

instalacja stanowiąca połączenie urządzenia elektr. z powierzchnią Ziemi (gruntem);
część osobistego uzbrojenia ochronnego dawnego wojownika (z wyłączeniem tarczy)
lotn. warstwa pokrywająca statki kosm. i rakiety;
bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
aglutynacja
[łac. agglutino ‘przyklejam’],
biol. zjawisko skupiania się i zlepiania rozproszonych w środowisku płynnym komórek, np. bakterii, krwinek, pod wpływem aglutynin — ciał zawartych w osoczu krwi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia