ochronny

Encyklopedia PWN

część osobistego uzbrojenia ochronnego dawnego wojownika (z wyłączeniem tarczy)
lotn. warstwa pokrywająca statki kosm. i rakiety;
bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
aglutynacja
[łac. agglutino ‘przyklejam’],
biol. zjawisko skupiania się i zlepiania rozproszonych w środowisku płynnym komórek, np. bakterii, krwinek, pod wpływem aglutynin — ciał zawartych w osoczu krwi;
ajat, aja
[arab., ‘cud’],
werset koraniczny, najmniejsza jednostka podziału świętej księgi islamu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia